{{ctrl.notification}}
گردشگری خارجی

مونترآل بزرگترین شهر استان کبک و دومین شهر بزرگ فرانسهزبان جهان است. این شهر مجموعهای از فرهنگها و ملتهای گوناگون را در بر میگیرد. مونترآل شهری زیبا با تاریخچهای غنی است. گذشتهی طولانی و زیبای فرانسوی این شهر بخش مهمی از تاریخی ترین شهر کانادا را ... [بیشتر بخوانید]

date_range شنبه 23 تیر 1397   remove_red_eye 2164 بازدید   favorite 0   chat 0