در سفر کتاب بیشعوری بخونید

در سفر کتاب بخوانید تا راه شمارا خسته نکند

در سفر چه کتابی بخوانیم؟
بهترین کتاب که میشودر در سفر خواند کتاب بیشعوری است

کتاب بیشعوری برای مسیر سفر عالی است

مثل هرکس دیگری من هم در تمام زندگی ام با بیشعورها سروکار داشته ام، اما در بیشتر این اوقات مثل بیشتر افراد جامعه، درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشعوری بوده ام. مثل دیگران بیشعوری را به عنوان یک بیماری نمی شناختم و فکر میکردم بیشعوری نوعی کمبود شخصیت است که صرفا با اراده می توان آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشعوری را می شناسم، بی شعوری یک نوع اعتیاد است.

برای ذریافت کتاب بیشعور

------------اینجا---------------------

کلیک کنید

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 792 بازدید

ثبت نظر

نام را وارد نمایید .
شماره تماس را وارد نمایید .
متن پیام را وارد نمایید .
0
ثبت نظر