کتاب مارکوپولو

آنچه در این کتاب نقل شده همان است که مارکوپولو خود نوشته است.

پس با هم میخوانیم ولذت میبریم.....

برای پی ریزی فردایی زیبا نیازمند شناخت پیشینه خود هستیم.سفرنامه پارکوپولو جزو اندک کتابهاای هست که می تواند در این زمینه یاریمان دهد.

و این نه سخن من بلبکه سخن بسیاری ار خردمندان بر ای پایه استوار است.

چه زیباست مشاهده تاثیر فرهنگ فارسی زبانان بر کشورهاای تا این اندازه دور ، چه بسیار به مکان ها و شهرهاای بر میخوریم که با اینکه مردمان بیگانه هستند اما از لغات فارسی برای سخن گفتن استفاده میکنند.

مارکوپولو نامی است از دیرباز آشنا در ایران.

در این کتاب گونه های بسیار زیبا از شگفتی ها را خواهید یافت .از قبیل تاریخ ارمنستان و  ایران و هندوستان وبسیاری کشورهای بزرگ دنیا.

آنچه در این کتاب نقل شده همان است که مارکوپولو خود نوشته است.

پس با هم میخوانیم ولذت میبریم.....

 

دانلود کتاب مارکوپولو به صورت کامل در

----------------اینجا------------------

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 672 بازدید

ثبت نظر

نام را وارد نمایید .
شماره تماس را وارد نمایید .
متن پیام را وارد نمایید .
0
ثبت نظر